Revistas científicas

Revistas científicas (1-124 de 124 resultados)
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
183
Acta Haematologica Polonica
Polish Society Of Haematology And Blood Transfusion
I: 0001-5814
0
316
Acta Palaeontologica Polonica
I: 0567-7920
0
346
Acta Physiologica Polonica
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0044-6033
0
352
Acta Poloniae Pharmaceutica
Polski Towarzystwo Farmaceutyczne
I: 0001-6837
0
920
Alkoholizm I Narkomania
Instytut Psychiatrii I Neurologii
I: 0867-4361
E: 1689-3530
0
1398
Anestezjologia Intensywna Terapia
Medi Press
I: 0209-1712
E: 1731-2515
0
1663
Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med
Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskies
I: 0066-2240
0
1443
Annales Academiae Medicae Stetinensis
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 1427-440X
0
1444
Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement
Pomorska Akzdemia Medyczna
I: 1427-4930
0
2080
Arch Med Sadowej Kryminol
I: 0324-8267
0
2192
Archeologia
Uniwersytet M Kopernika W Toruniu
I: 0137-6616
0
1994
Archiwum Historii I Filozofii Medycyny / Polskii Towarzystwo Historii Medycyny I Farmacji
Panstowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0860-1844
0
1995
Archiwum Historii Medycyny
Panstowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0004-0762
0
3067
Biul Bibl Jagiellon
0
3068
Biul IGS
0
3069
Biul Inst Med Morsk Gdansk
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0020-4463
0
3071
Biul Zydowskiego Inst Hist Pol
Instytut
I: 0006-4033
0
4573
Chemia Analityczna
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0009-2223
0
4715
Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0009-479X
0
5894
Czasopismo Geograficzne : Kwartalnik Zrzeszenia Pol. Nauczycieli Geografji, Towarzystwa Geograficznego We Lwowie I Towarzystwa Geograficznego W Poznaniu
I: 0045-9453
0
5896
Czasopismo Stomatologiczne
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0011-4553
0
6194
Dialectics And Humanism
Warsaw University World Order And Peace Research Project
I: 0324-8275
0
6687
Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Materii Wieku Rozw
Cornetis Sp Z O O
I: 1234-625X
0
6688
Endokrynologia Polska
Wydawnictwo Viamedica SPZOO
I: 0423-104X
0
6958
Etnografia Polska
I: 0071-1861
0
7361
Farmacja Polska
Polish Pahrmaceutical Society Pub
I: 0014-8261
0
7518
Folia Geogr Ser Geogr Oecon
I: 0071-6707
0
7528
Folia Medica Cracoviensia
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0015-5616
0
7533
Folia Morphologica
Via Medica
I: 0015-5659
3
7869
Gaz, Woda; Technika Sanitarna
Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inzynierow
I: 0016-5352
0
8096
Ginekologia Polska
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
I: 0017-0011
0
8181
Gruzlica
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0017-4955
0
8698
Historia Nauk Biologicznych I Medycznych
Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
I: 0081-6582
0
8749
Historyka
I: 0073-277X
0
12517
Kardiologia Polska
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
I: 0022-9032
0
12572
Klinika Oczna
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0023-2157
0
12593
Komun Mazur Warm
Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego
0
12614
Kosm Ser A Biol
I: 0023-4249
0
12630
Kult Spolecz
I: 0023-5172
0
12629
Kultura Fizyczna
Ruch
I: 0137-7671
0
12643
Kwart Hist Nauki Tech
I: 0023-589X
0
12644
Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego
I: 0454-7330
0
12803
Lekarz Wojskowy
Blackhorse Pub
I: 0024-0745
0
13207
Meander
I: 0025-6285
0
13284
Med Dosw
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0025-8598
0
13285
Med Dosw Mikrobiol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0025-8601
0
13393
Medycyna Nowozytna : Studia Nad Historia Medycyny / Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki
Wydawn IHN PAN
I: 1231-1960
0
13407
Medycyna Pracy
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0465-5893
0
13479
Medycyna Weterynaryjna
Polish Society Of Veterinary Sciences
I: 0025-8628
0
13480
Medycyna Wieku Rozwojowego
Instytut Matki I Dziecka
I: 1428-345X
0
14223
Nasza Przeslosc
I: 0137-3218
0
14462
Neurologia I Neurochirurgia Polska
Termedia Pub House
I: 0028-3843
0
14463
Neurologia, Neurochirurgia I Psychiatria Polska
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
0
14484
Neuropatologia Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0028-3894
0
14833
Notatki Plockie
0
14863
Now Lekarskie Organ Wydz Lekarskiego Tow Przyj Nauk Posnanskiego
I: 0860-7397
0
14864
Nowe Drogi
I: 0029-5388
0
14865
Nowotwory
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0029-540X
0
15318
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
Medsport Press
I: 1509-3492
0
15367
Otolaryngologia Polska. The Polish Otolaryngology
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0030-6657
0
15506
Panstwo Prawo
Zrzeszenie
I: 0031-0980
0
15597
Patologia Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0031-3114
0
15651
Pediatria Polska
Urban And Partner Wydawnictwo Medyczne
I: 0031-3939
0
15978
Pieleg Polozna
Zwiazku Zawodowego Pracownikow Sluzby Zdrowia
I: 0048-4148
0
16050
Pneumonol Alergol Pol
Via Medica
I: 0867-7077
0
16053
Pneumonologia Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0376-4761
0
16060
Pol Arch Med Wewn
Medycyna Praktyczna
I: 0032-3772
E: 1897-9483
0
16078
Pol Przegl Radiol Med Nukl
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0137-7183
0
16067
Polish Journal Of Pathology : Official Journal Of The Polish Society Of Pathologists
Polish Society Of Pathologists
I: 1233-9687
0
16073
Polski Merkuriusz Lekarski : Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
MEDPRESS
I: 1426-9686
0
16076
Polski Przeglad Chirurgiczny
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0032-373X
0
16077
Polski Przeglad Radiologii / Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
I: 0860-1089
0
16081
Polski Tygodnik Lekarski
Lekarski Instytut Naukowo Wydawniczy
I: 0860-8857
0
16080
Polski Tygodnik Lekarski (Warsaw, Poland : 1960)
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0032-3756
0
16061
Polskie Archiwum Weterynaryjne
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0079-3647
0
16223
Postep Chir
0
16224
Postep Neurol Neurochir Psychiatr
0
16225
Postep Reumatol
0
16226
Postep Wiedzy Med
0
16227
Postepy Biochemii
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0032-5422
0
16228
Postepy Hig Med Dosw
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0032-5449
0
16229
Postepy Hig Med Dosw (Online)
Medical Science Pub International
E: 1732-2693
0
16242
Pr Kom Med Dosw
I: 0301-1658
0
16243
Pr Lodz Tow Nauk IV
0
16245
Prac Studi Geograf
Wydawn Uniwersytetu Warszawskiego
0
16368
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0303-2264
0
16371
Problemy Rodziny
Towarzystwo Swiadomego Macierzynstwa
I: 0552-2234
0
16622
Protetyka Stomatologiczna
Zwiazku Zawodowego Pracownikow Sluzby Zdrowia
I: 0033-1783
0
16629
Prz Geogr
I: 0033-2143
0
16630
Prz Orient
I: 0033-2283
0
16631
Prz Zach
Instytut Zachodni
I: 0033-2437
0
16632
Przegl Dermatol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0033-2526
0
16633
Przegl Epidemiol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0033-2100
0
16635
Przegl Lek
Wydawnicto Przeglad Lekarski
I: 0033-2240
0
16636
Przegl Pol
I: 0137-303X
0
16637
Przeszlosc Demograf Pol
I: 0079-7189
0
16671
Psychiatria Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0033-2674
0
17297
Reumatologia
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0034-6233
0
17296
Reumatologia Polska
I: 0484-5986
0
18149
Rocz Akad Med Bialymst Supl
Akademii Medycznej W Bialymstoku
I: 0523-1507
0
18150
Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 1427-941X
0
18151
Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst Suppl
Akademia Medycna
I: 1427-9401
0
18154
Rocz Panstw Zakl Hig
I: 0035-7715
0
18155
Rocz Pomor Akad Med
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0066-1945
0
18152
Roczniki Filozoficzne. Annales De Philosophie
I: 0035-7685
0
18153
Roczniki Humanistyczne
I: 0035-7707
0
18192
Rozpr Wydz Nauk Med
Polska Akademia Nauk Wydzial Nauk Medycznych
I: 0079-3558
0
18193
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny (1962)
I: 0035-9629
0
18822
Slaski Kwat Hist Sabotka
I: 0037-7511
0
18838
Slown Biogr Pol Med XX Wieku
Wydawn INHOIT PAN
0
19161
Spraw Czynnosci Posiedz Lodz Tow Nauk
I: 0208-628X
0
19354
Stud Mater Dziej Nauk Pol Ser B
I: 0081-6582
0
19390
Studia Demograficzne
I: 0039-3134
0
19336
Studia Filozoficzne
I: 0039-3142
0
13273
The Medical And Dental Bulletin
Polish Medical And Dental Association Of America
0
20287
Urologia Polska
Polskie Towarzystwo Urologiczne
I: 0500-7208
0
20723
Wiad Lek
I: 0043-5147
0
20724
Wiad Lek Wars Pol 1948
I: 0860-8865
0
20725
Wiad Parazytol
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0043-5163
0
20726
Wiad Stat (Warsaw)
Polskie Wydawn Gospodarcze
I: 0043-518X
0
20749
Wies Wspolcz
I: 0511-9375
0
21069
Z Pola Walki
I: 0044-149X
0
21153
Zdrowie Publiczne / Polskie Towarzystwo Higjeniczne
Towarzystwo
I: 0044-2011
0
21190
Zeszyty Historyczne (Paris, France)
Instytut Literacki
I: 0044-4391
0
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
Revistas científicas (1-124 de 124 resultados)

BASE DE DATOS

¿Sabes donde están
los médicos que más saben?

LIBROS Y CRÉDITOS

ayuda libro centros medicos

Este libro es de alguna manera
tu Vademecum™, PDR™,
Martindale™
de referencia médica.

TU CUENTA

Con una serie de algoritmos
propios clasificamos por orden de importancia
a los centros médicos de cualquier país.

Entra en Medirank

Debes estar registrado para continuar

No soy usuario de Medirank. Quiero mi registro gratuito.


Procesando. Por favor espera un momento

Registro gratuito

El registro gratuito te permite dos búsquedas diarias gratuitamente. Para obtener resultados completos y/o ilimitados hay disponibles diferentes tipos de acceso.

Ya soy usuario de Medirank y quiero acceder

Introduce tu dirección de correo

La contraseña debe tener entre 6 y 15 caracteres

¿Qué es un PACK? y ¿Cuánto cuesta comprar el PACK MediRank™ Centros Médicos 2012-13?

Nuestro PACK contiene:

a) Una copia del libro en papel. Son más de 94.000 registros, o lo que es lo mismo los primeros 20 registros (si a lugar) de cada uno de los conceptos médicos y 4 subdivisiones:

1) Pacientes adultos y especialidad clínica
2) Pacientes adultos y especialidad intervencionista
3) Pacientes pediátricos y especialidad clínica
4) Pacientes pediátricos y especialidad intervencionista

b) Una licencia para acceder al libro online con las mismas características que el libro en papel.

c) Unos créditos para hacer búsquedas completas a todos los registros (660.000 en la web).

d) Suscripción bienal.

PVP de 295 € (IVA y gastos de envío incluídos). Compras de mayor volumen obtienen un descuento.