Revistas científicas

Revistas científicas (1-124 de 124 resultados)
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
183
Acta Haematologica Polonica
Polish Society Of Haematology And Blood Transfusion
I: 0001-5814
316
Acta Palaeontologica Polonica
I: 0567-7920
346
Acta Physiologica Polonica
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0044-6033
352
Acta Poloniae Pharmaceutica
Polski Towarzystwo Farmaceutyczne
I: 0001-6837
0
920
Alkoholizm I Narkomania
Instytut Psychiatrii I Neurologii
I: 0867-4361
E: 1689-3530
1398
Anestezjologia Intensywna Terapia
Medi Press
I: 0209-1712
E: 1731-2515
1663
Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med
Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskies
I: 0066-2240
0
1443
Annales Academiae Medicae Stetinensis
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 1427-440X
1444
Annales Academiae Medicae Stetinensis. Suplement
Pomorska Akzdemia Medyczna
I: 1427-4930
2080
Arch Med Sadowej Kryminol
I: 0324-8267
2192
Archeologia
Uniwersytet M Kopernika W Toruniu
I: 0137-6616
1994
Archiwum Historii I Filozofii Medycyny / Polskii Towarzystwo Historii Medycyny I Farmacji
Panstowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0860-1844
1995
Archiwum Historii Medycyny
Panstowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0004-0762
3067
Biul Bibl Jagiellon
3068
Biul IGS
3069
Biul Inst Med Morsk Gdansk
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0020-4463
3071
Biul Zydowskiego Inst Hist Pol
Instytut
I: 0006-4033
4573
Chemia Analityczna
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0009-2223
4715
Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0009-479X
5894
Czasopismo Geograficzne : Kwartalnik Zrzeszenia Pol. Nauczycieli Geografji, Towarzystwa Geograficznego We Lwowie I Towarzystwa Geograficznego W Poznaniu
I: 0045-9453
5896
Czasopismo Stomatologiczne
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0011-4553
6194
Dialectics And Humanism
Warsaw University World Order And Peace Research Project
I: 0324-8275
6687
Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Materii Wieku Rozw
Cornetis Sp Z O O
I: 1234-625X
6688
Endokrynologia Polska
Wydawnictwo Viamedica SPZOO
I: 0423-104X
0
6958
Etnografia Polska
I: 0071-1861
7361
Farmacja Polska
Polish Pahrmaceutical Society Pub
I: 0014-8261
7518
Folia Geogr Ser Geogr Oecon
I: 0071-6707
7528
Folia Medica Cracoviensia
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0015-5616
7533
Folia Morphologica
Via Medica
I: 0015-5659
3
7869
Gaz, Woda; Technika Sanitarna
Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inzynierow
I: 0016-5352
8096
Ginekologia Polska
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
I: 0017-0011
8181
Gruzlica
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0017-4955
8698
Historia Nauk Biologicznych I Medycznych
Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
I: 0081-6582
8749
Historyka
I: 0073-277X
12517
Kardiologia Polska
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
I: 0022-9032
0
12572
Klinika Oczna
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0023-2157
12593
Komun Mazur Warm
Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego
12614
Kosm Ser A Biol
I: 0023-4249
12630
Kult Spolecz
I: 0023-5172
12629
Kultura Fizyczna
Ruch
I: 0137-7671
12643
Kwart Hist Nauki Tech
I: 0023-589X
12644
Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego
I: 0454-7330
12803
Lekarz Wojskowy
Blackhorse Pub
I: 0024-0745
13207
Meander
I: 0025-6285
13284
Med Dosw
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0025-8598
13285
Med Dosw Mikrobiol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0025-8601
13393
Medycyna Nowozytna : Studia Nad Historia Medycyny / Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki
Wydawn IHN PAN
I: 1231-1960
13407
Medycyna Pracy
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0465-5893
13479
Medycyna Weterynaryjna
Polish Society Of Veterinary Sciences
I: 0025-8628
0
13480
Medycyna Wieku Rozwojowego
Instytut Matki I Dziecka
I: 1428-345X
14223
Nasza Przeslosc
I: 0137-3218
14462
Neurologia I Neurochirurgia Polska
Termedia Pub House
I: 0028-3843
0
14463
Neurologia, Neurochirurgia I Psychiatria Polska
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
14484
Neuropatologia Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0028-3894
14833
Notatki Plockie
14863
Now Lekarskie Organ Wydz Lekarskiego Tow Przyj Nauk Posnanskiego
I: 0860-7397
14864
Nowe Drogi
I: 0029-5388
14865
Nowotwory
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0029-540X
15318
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
Medsport Press
I: 1509-3492
15367
Otolaryngologia Polska. The Polish Otolaryngology
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0030-6657
15506
Panstwo Prawo
Zrzeszenie
I: 0031-0980
15597
Patologia Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0031-3114
15651
Pediatria Polska
Urban And Partner Wydawnictwo Medyczne
I: 0031-3939
15978
Pieleg Polozna
Zwiazku Zawodowego Pracownikow Sluzby Zdrowia
I: 0048-4148
16050
Pneumonol Alergol Pol
Via Medica
I: 0867-7077
0
16053
Pneumonologia Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0376-4761
16060
Pol Arch Med Wewn
Medycyna Praktyczna
I: 0032-3772
E: 1897-9483
16078
Pol Przegl Radiol Med Nukl
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0137-7183
16067
Polish Journal Of Pathology : Official Journal Of The Polish Society Of Pathologists
Polish Society Of Pathologists
I: 1233-9687
16073
Polski Merkuriusz Lekarski : Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
MEDPRESS
I: 1426-9686
16076
Polski Przeglad Chirurgiczny
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0032-373X
0
16077
Polski Przeglad Radiologii / Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
I: 0860-1089
16081
Polski Tygodnik Lekarski
Lekarski Instytut Naukowo Wydawniczy
I: 0860-8857
16080
Polski Tygodnik Lekarski (Warsaw, Poland : 1960)
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0032-3756
16061
Polskie Archiwum Weterynaryjne
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0079-3647
16223
Postep Chir
16224
Postep Neurol Neurochir Psychiatr
16225
Postep Reumatol
16226
Postep Wiedzy Med
16227
Postepy Biochemii
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0032-5422
16228
Postepy Hig Med Dosw
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0032-5449
16229
Postepy Hig Med Dosw (Online)
Medical Science Pub International
E: 1732-2693
16242
Pr Kom Med Dosw
I: 0301-1658
16243
Pr Lodz Tow Nauk IV
16245
Prac Studi Geograf
Wydawn Uniwersytetu Warszawskiego
16368
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0303-2264
16371
Problemy Rodziny
Towarzystwo Swiadomego Macierzynstwa
I: 0552-2234
16622
Protetyka Stomatologiczna
Zwiazku Zawodowego Pracownikow Sluzby Zdrowia
I: 0033-1783
16629
Prz Geogr
I: 0033-2143
16630
Prz Orient
I: 0033-2283
16631
Prz Zach
Instytut Zachodni
I: 0033-2437
16632
Przegl Dermatol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0033-2526
0
16633
Przegl Epidemiol
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0033-2100
16635
Przegl Lek
Wydawnicto Przeglad Lekarski
I: 0033-2240
16636
Przegl Pol
I: 0137-303X
16637
Przeszlosc Demograf Pol
I: 0079-7189
16671
Psychiatria Polska
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0033-2674
0
17297
Reumatologia
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0034-6233
0
17296
Reumatologia Polska
I: 0484-5986
18149
Rocz Akad Med Bialymst Supl
Akademii Medycznej W Bialymstoku
I: 0523-1507
18150
Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 1427-941X
18151
Rocz Akad Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst Suppl
Akademia Medycna
I: 1427-9401
18154
Rocz Panstw Zakl Hig
I: 0035-7715
18155
Rocz Pomor Akad Med
Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich
I: 0066-1945
18152
Roczniki Filozoficzne. Annales De Philosophie
I: 0035-7685
18153
Roczniki Humanistyczne
I: 0035-7707
18192
Rozpr Wydz Nauk Med
Polska Akademia Nauk Wydzial Nauk Medycznych
I: 0079-3558
18193
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny (1962)
I: 0035-9629
18822
Slaski Kwat Hist Sabotka
I: 0037-7511
18838
Slown Biogr Pol Med XX Wieku
Wydawn INHOIT PAN
19161
Spraw Czynnosci Posiedz Lodz Tow Nauk
I: 0208-628X
19354
Stud Mater Dziej Nauk Pol Ser B
I: 0081-6582
19390
Studia Demograficzne
I: 0039-3134
19336
Studia Filozoficzne
I: 0039-3142
13273
The Medical And Dental Bulletin
Polish Medical And Dental Association Of America
20287
Urologia Polska
Polskie Towarzystwo Urologiczne
I: 0500-7208
20723
Wiad Lek
I: 0043-5147
20724
Wiad Lek Wars Pol 1948
I: 0860-8865
20725
Wiad Parazytol
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
I: 0043-5163
20726
Wiad Stat (Warsaw)
Polskie Wydawn Gospodarcze
I: 0043-518X
20749
Wies Wspolcz
I: 0511-9375
21069
Z Pola Walki
I: 0044-149X
21153
Zdrowie Publiczne / Polskie Towarzystwo Higjeniczne
Towarzystwo
I: 0044-2011
0
21190
Zeszyty Historyczne (Paris, France)
Instytut Literacki
I: 0044-4391
ID
Titulo completo
Editorial
ISSN
EISSN
Gratuitidad a
Revistas científicas (1-124 de 124 resultados)

BASE DE DATOS

¿Sabes donde están
los médicos que más saben?

LIBROS Y CRÉDITOS

ayuda libro centros medicos

Este libro es de alguna manera
tu Vademecum™, PDR™,
Martindale™
de referencia médica.

TU CUENTA

Con una serie de algoritmos
propios clasificamos por orden de importancia
a los centros médicos de cualquier país.

El acceso a Medirank es abierto, y no es necesaria una cuenta para acceder a nuestra base de conocimientos.

Entra en Medirank

Debes estar registrado para continuar

No soy usuario de Medirank. Quiero mi registro gratuito.


Procesando. Por favor espera un momento

Registro gratuito

El registro gratuito te permite dos búsquedas diarias gratuitamente. Para obtener resultados completos y/o ilimitados hay disponibles diferentes tipos de acceso.

Ya soy usuario de Medirank y quiero acceder

Introduce tu dirección de correo

La contraseña debe tener entre 6 y 15 caracteres

¿Qué es un PACK? y ¿Cuánto cuesta comprar el PACK MediRank™ Centros Médicos 2012-13?

Nuestro PACK contiene:

a) Una copia del libro en papel. Son más de 94.000 registros, o lo que es lo mismo los primeros 20 registros (si a lugar) de cada uno de los conceptos médicos y 4 subdivisiones:

1) Pacientes adultos y especialidad clínica
2) Pacientes adultos y especialidad intervencionista
3) Pacientes pediátricos y especialidad clínica
4) Pacientes pediátricos y especialidad intervencionista

b) Una licencia para acceder al libro online con las mismas características que el libro en papel.

c) Unos créditos para hacer búsquedas completas a todos los registros (660.000 en la web).

d) Suscripción bienal.

PVP de 295 € (IVA y gastos de envío incluídos). Compras de mayor volumen obtienen un descuento.